keskiviikko 30. lokakuuta 2013

Olen skeptikko, I'm a skeptic



Olen viime aikoina seurannut tiiviisti Grounded-dokumenttielokuvaa ja maadoittumista koskevaa keskustelua nettipalstoilla. Se on ollut todella mielenkiintoista. Asetelmat ovat mustavalkoiset. Puolesta tai vastaan.
Erilaiset skeptikkoryhmät  - esimerkiksi tämä Skeptoid.com sivuston keskustelu http://skeptoid.com/blog/2013/01/26/more-mercola-misinformation-grounding-in-reverse/ - on ollut melkoista vääntämistä siitä, mitä on tieteellisesti todistettu ja mitä ei. Ja mitä voi uskoa ja mitä ei.
Vastakkain ovat tiukan tieteelliset skeptikot, jotka eivät usko mihinkään, mitä ei voi järki selittää. Itse asiassa maadoittuminen on kyllä selitettävissä, mutta tarpeellinen tieteellinen näyttö (=kirjoitukset arvostetuissa lääketieteen julkaisuissa) puuttuu.
Alun perin skeptikoiden ohjenuora oli se, että mitään ei voida tietää. Loogiset päättelyketjut ovat loputtomia, mutta mikä on kaiken alku? Nykyiset skeptikot nojaavat lujasti järkeen. Sellaiset pikkujutut kuin tunteet ja intuitio eivät kuulu heidän maailmaansa.
Elämme ihanassa ja upeassa maailmassa, joka on täynnä täydellisiä yksityiskohtia. Jo ihminen itsessään on mestariteos. Pystyykö ihminen kloonaamaan itsensä – no, onneksi ei pysty! On paljon asioita, joita ei voida järjellä selittää, mutta jotka ovat olemassa.
Olen skeptikko. Skeptinen ihmisen, tekniikan ja tieteen suhteen, koska turhan usein siellä järkevässä maailmassa piilee materia, raha ja ahneus.  Uskon näkymättömään, intuitioon, tunteisiin,  luontoon ja kaiken olemassa olevan suurenmoiseen rakenteeseen.  



Lately I’ve been intensively following the discussion around the movie Grounded and the concept of Earthing online. It’s been very interesting. People are black or white: for or against.
Different groups of skeptics – for example in this discussion on Skeptoid.com: http://skeptoid.com/blog/2013/01/26/more-mercola-misinformation-grounding-in-reverse/   have been engaging in quite a battle about what has been scientifically proven and what has not. And what you can believe and what you can’t believe.
Two strictly scientific skeptics who do not believe in anything not explainable by common sense are squaring off. In fact, Earthing is explainable, but the scientific proof required (=articles in respected medical publications) is missing.
In the beginning skeptics were guided by the belief that nothing can be known. Logical chains of assumptions are endless, but where does it all begin? The modern skeptics lean strongly on reason. Little things such as feelings and intuition are not part of their worlds.
We live in a wonderful, beautiful world, full of perfect details. The human being in itself is a masterpiece. Can humans clone themselves – well, luckily not! There are a lot of things that cannot be explained by common sense, but which do exist.
I’m a skeptic. Skeptic about man, technology and science, because too often material, money and greed are hiding in the sensible world. I believe in the unseen, intuition, feelings, nature and the wonderful structure of everything that exists.


 



lauantai 5. lokakuuta 2013

Kahden vuoden kokeilu, A two-year experiment

Taas on aika tehdä yhteenveto siitä, miten maadoittuminen on vaikuttanut. Kaksi vuotta on tullut täyteen, yhtään yötä en ole nukkunut ilman maadoituslakanaa. Pieniä ongelmia on ollut reissussa, koska kaikkialta ei löydy maadoitettuja pistorasioita eikä ole mahdollisuutta vetää johtoa ulos. Silloin on onneksi löytynyt vanha kunnon vesipatteri, josta olen saanut maadoituksen toimimaan. Näin kävi esimerkiksi Norjassa!
Uni on edelleen syvää ja virkistävää. Toki olen välillä nukkunut huonomminkin, mutta 95% öistäni nukun illasta aamuun heräämättä kertaakaan. Unimaailma on edelleen hyvin vilkas ja mielikuvituksellinen. En herää ihan pieniin ääniin, olen onnistunut nukkumaan myös ukonilman aikana, mikä ei ikinä aiemmin onnistunut!
 Kesällä sain käyttööni Groundals-maadoitussandaalit, joita pidän vieläkin välillä ulkona. Ne ovat kertakaikkiaan koukuttavat jalkineet! Olin maadoittuneena lähes 24/7 !
Olen keskustellut lukuisten ihmisten kanssa maadoituksesta niin puhelimessa, kasvotusten kuin sähköpostin välityksellä. Kaikki keskustelut ovat olleet antoisia ja opettavaisia. Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu monesta osasta. Mielestäni kaikilla osa-alueilla pitää palata siihen, että olemme osa luontoa, emme osa tekniikkaa. Liikunta, ravinto ja lepo ovat elämän tukipilarit. Kun ne kaikki ovat tasapainossa - tarpeeksi liikuntaa, oikeanlaista ravintoa ja riittävä yöuni - on helpompi saavuttaa oma optimaalinen terveydentilansa.
Elämässä voi aina sattua yllätyksiä, mitään ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Ihmismieli on taipuvainen synkkyyteen ja asioiden vatvomiseen. Muistellaan menneitä ja pelätään tulevaa, mutta elää voi vain tässä ja nyt. Maa jalkojemme alla on pysyvä hyvinvoinnin lähde. Liikumme Maan pinnalla - useimmiten -, syömme Maasta tulevaa ravintoa ja lepäämme Maan pinnalla - vaakatasossa. Ei ole tarvetta lähteä avaruuteen etsimään jotain parempaa, koska meillä on täällä kaikki, mitä tarvitsemme.
Mitä enemmän perehdyn maadoittumiseen ja sen monipuoliseen vaikutukseen, sitä kunnioittavammin suhtaudun Äiti Maahan. Kunpa me ihmiset emme pilaisi tätä mahtavaa elinympäristöämme ahneuksissamme! 

Maadoittumisesta kertovan, Steve Kroschelin ohjaaman elokuvan, voit katsoa kolmella dollarilla. Kenties se saa sinutkin katsomaan ympäristöäsi uusin silmin.

www.mygroundedmovie.com




It’s again time to summarize the effects of Earthing. It’s been two years now and I have not slept a single night without the Earthing sheet. I have experienced some small problems while travelling, because you can’t find grounded power outlets everywhere, nor do you always have the possibility of using the grounding rod outside. Luckily when this has happened, I have been able to find a proper old radiator which has enabled me to ground myself. This was the case in Norway, for example.
My sleep is still deep and refreshing. Of course at times I sleep less well, but 95% of my nights I spend sleeping from evening to morning, without waking up once. My dream world is still very lively and imaginative. The smallest of sounds don’t wake me anymore; I have even managed to sleep during a thunderstorm, which I have never before been able to do.
This summer I started to use Groundals, grounding sandals, which I still sometimes wear outside, despite the time of the year. I’m absolutely hooked on my shoes!  I was grounded nearly 24/7!
I have talked about Earthing with many, many people, on the phone, face to face and via email. All discussions have been educational and very rewarding. Total wellbeing consists of many things. In my opinion, on every area we must return to being part of the nature, not part of technology. Moving, eating and sleeping are the building blocks of life. When all those are balanced – enough exercise, the right kind of nutrition and refreshing sleep – it’s much easier to reach your own optimal state of health.
There can always be surprises in life; you can’t take anything for granted. The human mind is prone to gloominess and overthinking. We remember the past and fear the future but you can only live in the here and now. The ground beneath our feet is a permanent source of wellbeing. We move on it – most of the time – we eat the food it provides and we rest on it, lying down. There’s no need for space travel in search of something better because we have everything we need right here.
The more I get to know about Earthing and its diverse influences, the more respect I have for Mother Earth. I only wish us humans didn’t let our greed destroy our magnificent living environment!
You can watch the movie Grounded, directed by Steve Kroschel, online at the cost of three dollars. Perhaps it will make you too look at your surroundings with completely new eyes!