keskiviikko 7. joulukuuta 2016

No, onkos tullut kesä... Is it summer again?


Ulkona on pimeää aamusta ja illasta. Väliin jää muutaman tunnin valoisa jakso. Elämme siis vuoden pimeintä aikaa. Mutta samalla myös monen kohdalla vuoden kiireisintä ja stressaavinta.
Joulu ja vuodenvaihde lähestyvät huimaa vauhtia, jälleen on yksi vuosi siirtymässä historiaan. Työpaikoilla punnerretaan tuloksen tekemiseksi, kassakoneiden kuuluu kilistä ja ihmisten jaksaa.
Jaksammeko me? Tuntuu niin nurinkuriselta, että kesällä kun taas valoisaa aikaa on lähes neljä kertaa enemmän, alamme löysäillä. Loma on toki hieno juttu ja tarpeen, mutta tämä pimeä aika vaatii paljon enemmän kuin meillä monilla on voimia.
Olemme kuitenkin osa luontoa, vaikka se tuntuu vallan pöljältä ajatukselta. Miten luonto reagoi valon vähenemiseen? Ottaa levon kannalta.  Osa nukkuu talviunta.
Ennen tätä hektistä 24/7 – elämää myös ihmiset rauhoittuivat talven tulon myötä. Kesä oli tehty töitä valoisaan aikaan, sato korjattu syksyllä ja sitten siirryttiin sisätiloihin. Elämä ja oleminen sopeutettiin valon määrään.

Kuvassa auringonlasku 24.12.2015  kello 14.48.

Sillä auringonvalo on se, joka määrittää elämämme rytmin täällä maapallolla. Huolimatta siitä, että keinovaloa on ympärillämme. Kehomme yrittää noudattaa omaa sirkadiaanista rytmiään, mutta emme anna sille siihen useinkaan mahdollisuutta. Auringonvalo on voimakas herättäjä ja virkistäjä.  Tähän aikaan vuodesta pitäisi jokaisen oleskella ulkona luonnonvalossa edes puoli tuntia, jotta kehomme ajastin pysyisi tahdissa. Päivän valon määrällä on vaikutusta myös yöuneemme, joka tuntuu olevan kadoksissa niin monilta.
Energiansäästön nimissä on kehitetty LED-valot, joilla säästetään toki, mutta valon väri on liian voimakas ainakin illalla. Iltavalon pitäisi olla auringonlaskun punertavaa valoa, ei tietokoneiden, tablettien tai älypuhelinten sinistä.  Valon väri viestii kehollemme, milloin mennä nukkumaan.


Kuvassa auringonlasku 24.6.2016 kello 23.08.

Keväällä ja kesällä siirrymme luontaisesti oikeaan rytmiin luonnonvalon myötä. Eri asia sitten on jo vuosikymmeniä jatkunut ajan siirtely kesä-talviaikaan. Se on vihonviimeinen keksintö ja aiheuttaa todella paljon ongelmia monille.
Miksi metsäjäniksen turkki muuttuu syksyllä valkeaksi ja jälleen keväällä ruskeaksi? Mikä sitä muodonmuutosta ohjaa? Ei kylmenevä sää, vaan valon määrä.  Muutoksia tapahtuu myös meissä. Me suomalaiset elämme todella rankoissa olosuhteissa verrattuna moniin muihin. Australialainen tuttavani ihmettelikin, olemmeko jotain superkansaa. Kyllähän me olemme – sopeutumisen mestareita. Vuodenaikojen vaihtelu on upea asia, mutta valitettavasti elämme kuin olisi ikuinen kesä.


It's dark outside in the morning and evening. In between there are a few hours of light. We are living the darkest time of the year but also for many, the busiest and most stressful. Christmas and New Year are approaching fast, another year is about to become history. We work a lot, cash machines are supposed to be tinkling and people are supposed to be strong.Are we strong? It feels all wrong that in the summer, when we have almost four times as much light, we take it easy. Holidays are great and necessary of course, but this darkness demands a lot more than many of us are able to handle.
We are, after all, a part of nature, even though it feels like such a silly thought. How does nature react to less light? It takes things easy. Some just hibernate.
Before the current hectic 24/7 lifestyle, people also calmed down with the arrival of winter. During summer they had worked in the light, done harvest in the fall and then they moved indoors. Life was adapted to the amount of light.


Sunset 24.12.2015 at 2.58 P.M.

Sunlight is what determines the rhythm of our lives here on Earth. Despite the fact that we are surrounded by artificial light, our bodies try to follow their own circadian rhythms, but we often don't give them the chance. Sunlight is a powerful wake-up call and energizer. This time of the year, everyone should spend at least half an hour outdoors every day, so the timer of our bodies can keep up. The light of the day also affects our nighttime sleep, which so many seem to have lost.
For the sake of evergy saving, LED lights have been developed. They do save energy, but the color of the light is too strong at least in the evening. Evening light is supposed to be the reddish color of sunset, not the blue of computers, tablets or smartphones. The color of the light tells our bodies when to go to sleep.


Sunset 24.6.2016 at 11.08 P.M.

In the spring and summer we automatically move to the correct rhythm with natural light. The turning of the clocks between summer and winter time that has been going on for decades in an entirely different issue, the worst invention ever which causes many problems for a lot of people.
Why does the coat of a forest rabbit turn white in the fall and back to brown in the spring? What guides this transformation? It's not the weather getting colder, it's the reducing light. Changes are also apparent in us. We Finns live in extremely harsh circumstances compared to many. My Australian friend wondered if we are some sort of super people and we are – masters of adaptation. The four seasons are a marvellous thing, but unfortunately we live like it's eternal summer.


sunnuntai 17. huhtikuuta 2016

Huhtikuun hetkiä, Moments in April

                                          Suon taikaa, Magic of marsh


                                          Melkein muisto, Almoust a memory


                                          Illan tassiva valo, Dancing light of the evening

                                          Lyhyen päivän kukka, A flower of a short day

keskiviikko 20. tammikuuta 2016

Minne on uni kadonnut? Where has the sleep gone?


Tämän ajan ykköspuheenaihe tuntuu jälleen olevan unettomuus. Niin lehdet kuin muu mediakin käsittelevät sitä päivittäin. Miksi emme nuku? Olemmeko aina nukkuneet huonosti? Epäilen.
Tarvitsemme unta sekä henkisesti että fyysisesti. Aivomme kaipaavat lepoa, keho kaipaa lepoa. Päivät ovat monilla hyvin hektisiä. Työ ei ole fyysistä, mutta henkisesti sitäkin kuormittavampaa. Aivot ovat kovilla, keho on kovilla, koska se ei saa tarvitsemaansa liikuntaa.
Keinoja unettomuuden selättämiseen käsitellään paljon. Vinkkejä löytyy moneen lähtöön – olemmehan toki yksilöitä siinäkin suhteessa. Viimeinen oljenkorsi ovat unilääkkeet – sitä ennen on moni ehtinyt kokeilla monenlaista.
Miten oli ennen? Suomessa on aina ollut samanlaiset vuodenajat, toki sääolosuhteet vaihtelevat. Nukumme huonommin talvella kuin kesällä, mikä on aika erikoista. Näin ei ole aina ollut. Silloin, kun elämä oli enemmän luonnonvalon rytmittämää, nukkumaan mentiin talvella varhain. Ei ollut televisiota, puhumattakaan muista nykyajan kommunikaatiolaitteista.  Nukkuminen oli itsestäänselvyys – ei ongelma.
Aamulla herättiin, omassa rytmissä. Toki aina on ollut huonommin nukkuvia, herkempiä ihmisiä. Täysikuu valvotti silloinkin talviaikaan. Kesällä pitkinä valoisina päivinä tehtiin pitkiä työpäiviä.
Nyt olemme kellon orjia. Bisneksen takia alettiin siirrellä kellonaikaa kesäksi. Kun se hullutus alkoi, ei ollut tietoa internetistä, joka mahdollistaa yhteydenpidon mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Luonnon rytmi ei ole mihinkään muuttunut.
Syyt unettomuuteen ovat moninaisia. Useimmat niistä löytyvät päiväajan toiminnoista. Elämme suoraan sanottuna väärin. Kuormitamme aivojamme, emme kehoamme. Tai sitten kuormitamme yli molempia. Kortisolitasot jylläävät korkealla myös yöaikaan.
Tämän ”saarnan” päätteeksi on pakko esittää omia vinkkejäni. Olen ollut huonouninen pidemmän aikaa, mutta saanut asian korjattua – oikeastaan aika pienillä keinoilla.
Jos mahdollista, ole ulkona luonnonvalossa joka päivä ainakin 20-30 minuuttia.
Älä harrasta rankkaa liikuntaa illalla, korkeintaan rento iltakävely on paikallaan.
Syö myös illalla, älä raskasta ateriaa. Mutta sen verran, että sinulla on kylläinen olo, kun käyt nukkumaan.
Lopeta  tietokoneen/tabletin/älypuhelimen käyttö  viimeistään 2 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Lue kirjaa sen sijaan.
Jos voit, poista makuuhuoneesta kaikki sähköiset laitteet.
Pidä makuuhuone viileänä, alle 20 astetta.
Mene nukkumaan aina samaan aikaan, jos voit.
Ja minun ekstravinkkini: hanki maadoituslakana.The number one topic these days again seems to be insomnia. Both newspapers and other media sources deal with this issue almost daily. Why don’t we sleep? Have we always slept badly? I doubt that.

We need sleep both physically and mentally. Our brains require rest, our bodies require rest. For many, days are hectic. Work may not be physical, but mentally very burdening. Brains struggle, body struggles for not getting the exercise it needs.

There is a lot of talk about how to sleep better. Tips are offered all around - of course we are individuals in this respect as well. The last straw is sleeping pills but before that, most have already tried several things.

How did people sleep before? Finland has always had the same four seasons, naturally with changes in weather conditions. We sleep worse in the winter than in the summer, which is quite strange. This hasn’t always been the case. When life was more structured by natural light, people went to bed early in the winter. There were no televisions, not to even mention other modern communication gadgets. Sleeping was something taken for granted – not a problem.

People woke up in the morning, in their own rhythm. Of course there have always been those more sensitive people who didn’t sleep as well. The full moon kept people awake during winter. Working days were long when it was summer and there was a lot of light.

Today, we are slaves to the clock. Business world demanded the moving of the clocks for summer. When that madness started, we didn’t yet have Internet enabling communications whenever. The rhythm of the nature hasn’t changed. 

There are many reasons for bad sleep. Most of them can be found from what we do during the day – we live wrong. We burden our brains, not our bodies. Or we over-burden both. Cortisol levels are too high during the night.

At the end of this “sermon”, I have to offer a few tips of my own. I used to sleep badly for a long time but have managed to fix it, in the end with quite small changes.
- If possible, spend time outside in the natural light for at least 20-30 minutes every day.
- Don’t exercise late in the evening. A relaxed evening walk at most.
- Eat an evening snack, not a heavy meal, but enough to feel comfortably full when you go to bed.
- Stop using the computer/iPad/smartphone at least two hours before going to bed. Read a book instead.
- If possible, remove all electronic gadgets from the bedroom.
- Keep the bedroom cool, under 20 degrees Celsius.
- If possible, go to bed at the same time every day.
- And my extra tip: get an Earthing sheet.